لنین ،نظریه پرداز و معمار بزرگ انقلاب سوسیالستی…

(و اشاره ای به دُر افزوده هایش به مارکسیسم) – در عصر جنبش های طبقاتی و کارگری در اروپا و در چند کشور عمده که میرفت طومار سرمایه داری را در هم پیچد . – روند رو به رشد انقلاب سوسیالیستی در جهان . – پیشروی بلشویک ها در معادلات سیاسی روسیه . اینها مجموعه مسائلی… ادامه خواندن لنین ،نظریه پرداز و معمار بزرگ انقلاب سوسیالستی…

یادداشت های بهروز شادیمقدم(١)

February 25, 2019 ۲۳ فوریه‏، ملا بختیار و خط قرمز و عصر روشنگری . ملا بختیار یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق وهمدست جمهوری اسلامی ایران که روزگاری داعیۀ چپ بودن داشته و اکنون به دین خود برگشته و “خدا، پیغمبر و قران” را خط قرمز میداند ، در یک سخنرانی که به زبان… ادامه خواندن یادداشت های بهروز شادیمقدم(١)

فردوسی در دفاع از حریم و رنجهای خویش

اين شعر فردوسی ، از آن جمله شعرهايی است كه میتوان قدرت كلام فردوسی را به گونه ای بسیار شیوا و غرور انگيزدر دفاع از خود واز تحقيری كه توسط سلطان محمود شده، پاسخ داده و به چالش کشد وهمچنین به دفاع ازدیگر شاعران و ادیبان بپردازد. اگر حوصله .نداريد الان بخوانید اشكالی نداره ولی بعداً این… ادامه خواندن فردوسی در دفاع از حریم و رنجهای خویش

مناظره با جناب خر

روزی به رهی مرا گذر بود  از خر تو نگو که چون گهر بود گفتم که جناب در چه حالی گفتم که بیا خری رها کن گفتا که برو مرا رها کن خر صاحب عقل و هوش باشد  نه ظلم به دیگری نمودیم راضی چو به رزق خویش بودیم دیدی تو خری کُشد خری را؟… ادامه خواندن مناظره با جناب خر