2021-12-02

رهـــــائــــی

کارگران جهان متحد شویم!

بیرون بیا، رفیق!

به مخاطره انداز
خرده ‌پولت را که دگر پولی نیست،
جای خوابت را که زیر باران است،
کارَت را که فردا از دست می‌دهی.
به خیابان بیا! مبارزه کن!
برای انتظار
بسی دیر است!
به خود کمک کن،
آن‌دم که به یاری ما می‌شتابی: متحد شو!

فدا کن آن‌چه داری، رفیق!

بیرون بیا، رفیق!
برابر اسلحه‌ها بایست
و بر دستمزدت پافشاری کن!
اگر بدانی چیزی برای از دست دادن نداری
گزمگان آن‌ها، تفنگ کافی نخواهند داشت.
تو هیچ نداری.

به خیابان بیا! مبارزه کن!
برای انتظار،
بسی دیر است.
به خود کمک کن،
آن دم که به یاری ما می‌شتابی: متحد شو!

برتولت برشت
ترجمه:ماریا عباسیان(از ترجمه‌ی ایتالیایی فرانکو فورتینی)دریافت فایل بصورت

از برتولت برشت کتابهای زیر در دسترس است:

  همسر یهودی . تعداد صفحات ۶ . فرمات pdf

روزهای کمون . تعداد صفحات ۱۳۱ . فرمات pdf